*Członek Miesiąc *

Nasze zajęcia

Movelocity

Nauczyć się co / dlaczego / gdy / jak za zwiększenie mobilności

Understand how to improve movement for different exercises & everyday life

Receive ‘homework’- practice and improve in your own time!